Hoe optimaliseer je jouw werkkapitaal en verhoog je jouw bedrijfsrendement?

Werkkapitaal is het bedrag dat beschikbaar is om de dagelijkse bedrijfsvoering van een onderneming te financieren. Het is een maatstaf voor de liquiditeit van een bedrijf en geeft aan hoeveel middelen er beschikbaar zijn om schulden af te betalen en investeringen te doen. Verbeteren van jouw werkkapitaal is dus essentieel.

Waarom is werkkapitaal zo belangrijk?

Werkkapitaal is een belangrijke maatstaf voor de financiële gezondheid van een bedrijf. Het geeft aan hoeveel middelen er beschikbaar zijn om de dagelijkse bedrijfsvoering te financieren en om te investeren in groei en uitbreiding. Een goed werkkapitaalbeheer kan ervoor zorgen dat een bedrijf in staat is om de liquiditeit op korte termijn te behouden en om de groei op lange termijn te financieren.

Een slecht werkkapitaalbeheer kan leiden tot liquiditeitsproblemen, omdat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om schulden af te betalen en investeringen te doen. Dit kan leiden tot betalingsachterstanden, slechte kredietwaardigheid en zelfs faillissement.

Hoe bereken je werkkapitaal?

Werkkapitaal is een belangrijke financiële ratio die aangeeft hoeveel middelen een bedrijf beschikbaar heeft om aan de korte termijn verplichtingen te voldoen. Om het werkkapitaal van een bedrijf te berekenen, moet je het verschil nemen tussen de vlottende activa en de vlottende passiva van het bedrijf. Vlottende activa zijn activa die binnen een jaar omgezet kunnen worden in geld, zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen. Vlottende passiva zijn daarentegen passiva die binnen één jaar betaald moeten worden, zoals crediteuren, belastingen en kortlopende leningen.

Er zijn twee manieren om het werkkapitaal te berekenen: bruto en netto werkkapitaal. Het bruto werkkapitaal is de totale waarde van de vlottende activa van het bedrijf. Het netto werkkapitaal is de waarde van de vlottende activa minus de vlottende passiva van het bedrijf. Dit geeft een beter beeld van de werkkapitaalpositie van een bedrijf op de lange termijn, omdat het laat zien hoeveel middelen er beschikbaar zijn na het aflossen van de kortlopende verplichtingen. Netto werkkapitaal is dus een betere maatstaf voor de liquiditeit van een bedrijf.

Hieronder vind je de formules om het bruto en netto werkkapitaal te berekenen:

Bruto werkkapitaal = vlottende activa*

*vlottende activa = liquide middelen + voorraad + debiteuren

Netto werkkapitaal = vlottende activa – vlottende passiva (kort vreemd vermogen)

Waarbij:

 • Vlottende activa zijn activa die binnen een jaar in geld omgezet kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld voorraden, debiteuren en liquide middelen.
 • Vlottende passiva zijn kortlopende schulden die binnen één jaar afgelost moeten worden. Dit zijn bijvoorbeeld crediteuren en kortlopende leningen.

Hoe kan je werkkapitaal verbeteren met onze tips

1. Verkort de betalingstermijnen voor klanten en verleng de betalingstermijnen voor leveranciers

 • Klanten: Hoe sneller klanten betalen, hoe beter het is voor de cashflow van een bedrijf. Het is daarom belangrijk om klanten aan te sporen om tijdig te betalen. Een manier om dit te doen is door kortere betalingstermijnen af te spreken. Bijvoorbeeld 14 dagen in plaats van 30 dagen.
 • Leveranciers: Aan de andere kant kan het verlengen van de betalingstermijnen bij leveranciers juist zorgen voor meer werkkapitaal. Door langer de tijd te nemen om rekeningen te betalen, blijft er meer geld in kas voor andere uitgaven.

2. Beperk de voorraadniveaus tot een minimum

 • Zorg voor een efficiënt voorraadbeheer. Een te hoge voorraad kan leiden tot hoge opslagkosten en onnodige kosten voor verouderde of beschadigde producten. Zorg er daarom voor dat je precies weet hoeveel producten je nodig hebt en wat de vraag van de klant is. Door deze informatie te analyseren, kan je de voorraadniveaus zo efficiënt mogelijk beheren.
 • Probeer daarnaast ook de doorlooptijd van het productieproces zo kort mogelijk te houden. Zo kan je snel inspelen op de vraag van de klant en voorkom je dat er onnodig veel producten op voorraad blijven liggen.

3. Zorg voor een efficiënt debiteurenbeheer

 • Stuur tijdig facturen en volg openstaande facturen actief op. Dit kan de betalingssnelheid verhogen en ervoor zorgen dat er sneller geld binnenkomt.
 • Maak gebruik van factoring. Factoring is een manier om openstaande facturen om te zetten in directe cashflow. Een factoringbedrijf neemt dan het debiteurenrisico over en betaalt de openstaande factuur direct uit.

4. Optimaliseer je werkkapitaal

 • Zorg voor een goede verhouding tussen vlottende activa en vlottende passiva. Houd de vlottende activa zo hoog mogelijk en de vlottende passiva zo laag mogelijk.
 • Analyseer je cashflow dagelijks. Door dit dagelijks te doen, kan je snel bijsturen wanneer dat nodig is.
 • Maak gebruik van financiële instrumenten zoals factoring, leasing en kredietlijnen om de cashflow te verbeteren. Dit kan ervoor zorgen dat er meer werkkapitaal beschikbaar is.
 

Door deze tips toe te passen, kan je werkkapitaal verbeteren en zorgen voor een gezonde financiële basis voor je bedrijf.

Interessante artikelen