Privacybeleid

Wij verwerken persoonsgegevens van klanten en debiteuren. Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons hebt en doen er alles aan om jouw privacy te beschermen.

Met dit privacy statement willen wij je duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen en hoe wij je privacy beschermen.

1. Wie is verantwoordelijk?

Boozt24 B.V. is gevestigd op de Hogehilweg 18, 1101 CD Amsterdam, KvK nummer 58471219 en verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Boozt24 Finance B.V. is gevestigd op de Hogehilweg 18, 1101 CD Amsterdam, KvK nummer 73638951 en verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Beide zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

2. Hoe beschermen wij jouw privacy?

Wij houden ons aan de privacyregels. Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. Wij nemen maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen.

3. Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens:

 • Voor het uitvoeren van factoringdiensten;
 • Voor incasso- en debiteurenbeheer;
 • Voor het tegengaan van fraude;
 • Om te voldoen aan wetten en regels;
 • Voor het bijhouden van ons contact met jou;
 • Om je in staat te stellen gebruik te maken van de technologie die wij gebruiken om jouw financiering te regelen als je bij ons klant bent of om jouw betalingen te verwerken als je debiteur van onze klant bent;
 • Voor het herfinancieren van vorderingen.

4. Van wie krijgen wij jouw gegevens?

Wij krijgen persoonsgegevens van:

 • Klanten met wie wij een (factoring)overeenkomst hebben
 • Debiteuren

5. Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij delen jouw gegevens met:

 • De leverancier van het financieringsplatform Boozt24 Applications B.V.
 • De belangenbehartiger van onze obligatiehouders Stichting Boozt24 Finance
 • Onze financier ING Commercial Finance B.V. (informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ING kun je vinden op https://www.ing.nl/de-ing/privacy-statement)
 • Incassobureaus en/of gerechtsdeurwaarders, voor zover noodzakelijk voor inning van vorderingen.

Verder delen wij jouw gegevens met derden indien:

 • Dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en de taak van de daarbij betrokken personen of derden;
 • Is vereist ingevolge een wettelijk voorschrift;
 • Wij daarvoor toestemming hebben van jou.

6. Jouw rechten

Jouw rechten zijn in de wet geregeld. Je mag:

 • Jouw gegevens bij ons opvragen.
 • Jouw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • Jouw gegevens laten verwijderen. Het kan gebeuren dat wij jouw gegevens niet kunnen verwijderen. Dit kan voorkomen doordat wij deze nog nodig hebben of omdat we ons aan een wet moeten houden.
 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van jouw gegevens. Zoals bijvoorbeeld het ontvangen van e-mails met aanbiedingen. In onze e-mails staat een link waarmee je kunt afmelden. Je mag ook bellen. In andere gevallen geef je duidelijk aan waarom je bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • Jouw toestemming stopzetten. Heb je ons toestemming verleent om jouw gegevens te gebruiken? Dan mag je jouw toestemming later weer intrekken. Wij gebruiken jouw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • Jouw gegevens overdragen. Zoals wanneer je gegevens aan ons hebt gegeven met jouw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan jezelf.

 

Het gebruik van jouw gegevens tijdelijk beperken. Zoals wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van jouw gegevens.

7. Gegevensverzameling en -gebruik op de website:

Boozt24 maakt gebruik van Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om vast te leggen hoe jij onze website gebruikt en gebruikt door middel van gedragsstatistieken, heatmaps en het opnieuw afspelen van sessies om onze producten/diensten te verbeteren en op de markt te brengen. Gebruiksgegevens van de website worden vastgelegd met behulp van cookies van eerste en derde partijen en andere trackingtechnologieën om de populariteit van producten/services en online activiteiten te bepalen. Daarnaast gebruikt Boozt24 deze informatie voor website-optimalisatie, fraude-/beveiligingsdoeleinden en marketing. Ga voor meer informatie over hoe Microsoft jouw gegevens verzamelt en gebruikt naar de Privacyverklaring van Microsoft .”

8. Heb je een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar privacy@boozt24.com. Je kunt ook een brief sturen aan:

Boozt24 B.V.
Hogehilweg 18
1101 CD Amsterdam

Komen wij er samen niet uit? Leg jouw klacht dan voor bij Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

9. Wij kunnen dit privacybeleid veranderen

Dat doen wij bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 1 januari 2023