Alles wat je moet weten over rekening courant krediet: definitie, voor- en nadelen en hoe het werkt

Als ondernemer kan het voorkomen dat je tijdelijk extra financiële ruimte nodig hebt om je bedrijfsactiviteiten draaiende te houden of uit te breiden. Een optie hiervoor is een rekening courant krediet, maar wat houdt dit precies in en hoe werkt het? We gaan dieper in op het concept van rekening courant krediet en bespreken de voor- en nadelen van deze financieringsoptie. 

Wat is rekening courant krediet?

Een rekening courant krediet is een lening die beschikbaar wordt gesteld door een bank aan een onderneming. Het is een flexibele vorm van krediet waarbij de onderneming vrij is om geld op te nemen en af te lossen binnen een bepaalde limiet. Het is een handig middel om tijdelijk extra financiële ruimte te creëren voor de onderneming.

Wanneer is rood staan interessant?

Rood staan kan interessant zijn als de onderneming tijdelijk extra financiële ruimte nodig heeft. Bijvoorbeeld als er onverwachte kosten zijn, of als er een periode is waarin er minder inkomsten zijn dan gebruikelijk. Rood staan kan dan een uitkomst zijn, omdat het snel en eenvoudig beschikbaar is en er geen gedoe is met het aanvragen van een lening.

Vooral bedrijven die te maken hebben met grote schommelingen in hun financieringsbehoefte, maken vaak gebruik van een rekening courant krediet. Er zijn tal van situaties te bedenken waarin het gebruik van een dergelijk krediet interessant kan zijn. Hieronder geven we enkele voorbeelden:

1. Voorfinanciering van projecten: Bedrijven die te maken hebben met projecten waarvoor veel voorfinanciering nodig is, zoals de bouw van een huis of de ontwikkeling van een nieuw product, kunnen baat hebben bij een rekening courant krediet. Het bedrijf kan dan het benodigde geld opnemen om het project te starten en het krediet later terugbetalen uit de opbrengsten van het project.

2.Overbrugging van openstaande facturen: Bedrijven die te maken hebben met late betalingen van hun klanten, kunnen tijdelijk in financiële moeilijkheden komen. Door gebruik te maken van een rekening courant krediet kan de betaaltermijn van de openstaande facturen worden overbrugd totdat de betalingen binnenkomen.

3. Aannemen van personeel: Het aannemen van personeel kan gepaard gaan met hoge kosten, zoals salarissen en sociale lasten, terwijl de opbrengsten van een nieuw personeelslid nog moeten worden opgebouwd. Door gebruik te maken van een rekening courant krediet kunnen deze kosten worden betaald totdat het bedrijf voldoende omzet heeft om de kosten uit de opbrengsten te betalen.

4. Seizoensgebonden branche: Bedrijven die te maken hebben met seizoensgebonden werk of seizoensartikelen verkopen, zoals een reisbureau of een ijswinkel, hebben vaak te maken met pieken en dalen in hun omzet. Een rekening courant krediet kan dan helpen om de kosten op te vangen in de rustigere periodes en het krediet later terugbetalen uit de opbrengsten van de drukke periodes.

5. Voorraad inkoop: Bedrijven die voorraad moeten inkopen voor de verkoop, zoals een groothandel of een supermarkt, hebben vaak te maken met hoge kosten die vooraf moeten worden betaald. Door gebruik te maken van een rekening courant krediet kunnen deze bedrijven de voorraad toch op tijd inkopen.

6. Bedrijfsinvestering: Als een bedrijf een grote investering wil doen, bijvoorbeeld in nieuwe machines of apparatuur, kan een rekening courant krediet uitkomst bieden. Het bedrijf kan dan de benodigde investering doen en het krediet later terugbetalen uit de opbrengsten van de investering.

Hoe werkt het?

Een rekening courant krediet werkt als volgt: de bank stelt een bepaalde kredietlimiet beschikbaar aan de onderneming. Dit is het maximale bedrag dat je kunt opnemen. Het opgenomen bedrag wordt vervolgens verrekend met de rekening courant. Je betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag en niet over de totale kredietlimiet. Een aanvraag voor een rekening courant krediet wordt op dezelfde manier beoordeeld als een aanvraag voor een lening. Het is daarbij van belang dat je aan een aantal voorwaarden voldoet.

Bij het aanvragen van een rekening courant krediet zal de bank het bedrijf toetsen op onder andere de volgende onderdelen:

  • Huidige jaarcijfers van het bedrijf: Dit geeft de bank inzicht in de financiële positie van het bedrijf en hoe het bedrijf er financieel voor staat.
  • Ondernemingsplan voor startende ondernemers: Voor startende ondernemers is het van belang om een goed onderbouwd ondernemingsplan te hebben om zo de haalbaarheid van de onderneming te kunnen beoordelen. (Hoewel het voor startende ondernemingen tegenwoordig heel lastig is om krediet te krijgen bij de bank.)
  • Bedrijfsplan en het doel van het krediet: Hiermee wordt duidelijk waar het krediet voor gebruikt zal worden en of het bedrijfsplan haalbaar is. 
  • De hoogte van de gewenste limiet: Dit is het maximale krediet dat de bank bereid is te verstrekken.
  • Geen negatieve BKR-registratie: Als er sprake is van een negatieve BKR-registratie kan dit leiden tot afwijzing van de aanvraag.
  • Eventueel lopende leningen en de nakoming van de betalingsverplichtingen: Dit geeft de bank inzicht in de financiële verplichtingen van het bedrijf en de mate waarin deze nagekomen worden.

Banken vragen altijd om onderpand

Voor het afsluiten van een rekening courant krediet vraagt de bank vaak om extra zekerheden of een persoonlijke garantie om het risico op wanbetaling te verkleinen. Dit kunnen verschillende vormen van zekerheid zijn, zoals bijvoorbeeld: 

1. Pandrecht op voorraden of andere bedrijfsmiddelen: De bank krijgt dan het recht om deze goederen te verkopen als de onderneming niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

2. Borgstelling: Hierbij staat een derde partij borg voor de lening. Dit kan bijvoorbeeld een andere onderneming zijn of een persoonlijke borgstelling door de eigenaar van de onderneming.

3. Hypotheekrecht: Als de onderneming beschikt over een pand of bedrijfspand kan dit als onderpand dienen voor het krediet.

De keuze voor een bepaalde vorm van zekerheid is afhankelijk van de specifieke situatie van de onderneming en de wensen van de bank. Het is belangrijk om goed na te denken over de zekerheden die worden geboden en de gevolgen daarvan als er niet aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. 

De kosten

Het gebruik van een rekening courant krediet brengt naast de rentekosten ook andere kosten met zich mee. Deze kosten kunnen bestaan uit provisies en administratiekosten die in rekening worden gebracht door de bank. Omdat de flexibiliteit van een rekening courant krediet hogere risico’s met zich meebrengt voor de bank(geen vaste aflossingen), is het rentepercentage meestal hoger dan bij andere soorten leningen. Het is daarom belangrijk om deze kosten goed te overwegen en af te wegen tegen de voordelen van het rekening courant krediet.

Bij het afsluiten van een rekening courant krediet wordt de rente bepaald op basis van de financiële gezondheid van het bedrijf en de zekerheden die het kan bieden. Het rentepercentage kan daarom variëren. Dit betekent dat elk bedrijf een individuele rente heeft die afhankelijk is van de financiële situatie. Als het bedrijf er financieel goed voorstaat, kan het een lagere rente verwachten. In tijden van financiële moeilijkheden kan de rente echter hoger worden. Het is daarom belangrijk om rekening te houden met deze kosten en zorgvuldig te bepalen of het rekening courant krediet de juiste optie is voor de financiële behoeften van het bedrijf.

De voordelen van rekening courant krediet

Rekening courant krediet heeft enkele voordelen die het een aantrekkelijke optie kunnen maken voor bedrijven die snel extra financiering nodig hebben:

1. Flexibiliteit: Rekening courant krediet is een flexibele financieringsvorm. Je kunt geld lenen wanneer je het nodig hebt en terugbetalen wanneer je het geld weer beschikbaar hebt.

2. Snelheid: Het proces van het aanvragen van een rekening courant krediet is relatief eenvoudig en kan snel gaan. Hierdoor kun je snel beschikken over extra financiële ruimte wanneer je dat nodig hebt.

3. Toegankelijkheid: In tegenstelling tot traditionele bankleningen, zijn de vereisten voor rekening courant krediet meestal minder streng. Dit maakt het voor bedrijven gemakkelijker om deze financieringsvorm te verkrijgen. 

De nadelen van rekening courant krediet

Er zijn echter ook enkele nadelen verbonden aan rekening courant krediet:

1. Kosten: Rekening courant krediet kan duurder zijn dan andere financieringsvormen, zoals een termijnlening. Banken brengen vaak hoge rentetarieven en kosten in rekening voor het gebruik van deze financieringsvorm.

2. Risico’s: Rekening courant krediet brengt bepaalde risico’s met zich mee. Je kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met hogere rentetarieven, aflossingen die jouw cashflow in gevaar brengen, of zelfs het verlies van jouw activa als je niet kunt voldoen aan de aflossingsverplichtingen.

3. Afhankelijkheid: Het gebruik van rekening courant krediet kan je afhankelijk maken van jouw bank. Als jouw bank besluit om de voorwaarden voor jouw rekening courant krediet te wijzigen of de kredietlijn te beëindigen (wat de bank op korte termijn kan doen bij deze vorm van financiering), kan dit gevolgen hebben voor jouw bedrijf. 

Dé oplossing voor rood staan zonder te lenen bij Boozt24!

Er zijn echter alternatieven voor rood staan, waarbij je geen lening hoeft af te sluiten of een BKR-registratie nodig hebt! Als je op zoek bent naar een snelle vorm van financiering zonder dat er gevraagd wordt om een onderpand of andere zekerheden buiten je facturen, overweeg dan factoring bij Boozt24. Factoring is een flexibele manier van financiering waarbij je jouw factuur binnen 24 uur kunt omzetten in geld. Lees meer over factoring en onze werkwijze.

Interessante artikelen

Debiteurenbeheer: Wat is het en hoe werkt het?

Debiteurenbeheer kan voor veel ondernemers een uitdaging zijn. Het bijhouden van inkomsten en uitgaven is sowieso al geen makkelijke taak, maar wanneer je ook nog eens zorg moet dragen voor het tijdig innen van openstaande facturen kan het allemaal nog wat ingewikkelder worden.

Lees verder →
wat-is-factoring-in-een-stappenplan-uitleg
Wat is factoring?

Als ondernemer is het essentieel om een gezonde cashflow te hebben om te kunnen groeien en je bedrijf draaiende te houden. Factoring kan hierbij helpen. Maar wat is factoring precies en hoe werkt het?

Lees verder →