MKB-financiering door banken: Waarom het moeilijk is en hoe het te overwinnen

We weten allemaal dat het voor het MKB erg moeilijk is om door banken gefinancierd te worden, zeker in de huidige economische omstandigheden. Waarom is dit?

Waarom banken aarzelen bij MKB-financiering

De aarzeling van banken om het midden- en kleinbedrijf (MKB) te financieren kan aan verschillende factoren worden toegeschreven. Hier zijn enkele belangrijke redenen:

1. Hoge risicoperceptie: MKB’s worden over het algemeen beschouwd als risicovollere kredietnemers in vergelijking met grotere, meer gevestigde ondernemingen. Ze hebben vaak geen uitgebreide kredietgeschiedenis, hebben beperkte zekerheden en zijn kwetsbaarder voor marktschommelingen. Dit gepercipieerde risico maakt banken voorzichtig met het verstrekken van leningen aan hen.

2. Informatieasymmetrie: Banken vertrouwen op nauwkeurige en betrouwbare informatie om de kredietwaardigheid van leners te beoordelen. MKB’s, vooral die in de beginfase, missen mogelijk uitgebreide financiële overzichten of een goed gedocumenteerd trackrecord, waardoor het voor banken een uitdaging wordt om hun kredietwaardigheid nauwkeurig te beoordelen. Deze informatieasymmetrie verhoogt het gepercipieerde risico voor kredietverstrekkers.

3. Kosteneffectiviteit: De kosten van het overnemen en beheren van leningen voor MKB’s kunnen relatief hoog zijn in vergelijking met grotere leningen. De kleinere leningsbedragen en de middelen die nodig zijn om MKB-leningen te beoordelen en te monitoren, zijn mogelijk niet financieel levensvatbaar voor banken, vooral gezien het potentiële risico dat eraan verbonden is.

4. Regelgevende beperkingen: Banken zijn onderworpen aan strikte wettelijke vereisten, waaronder solvabiliteitsratio’s en kredietlimieten. Deze regelgeving ontmoedigt banken vaak om krediet te verstrekken aan MKB’s, aangezien de toewijzing van kapitaal voor kleinere leningen mogelijk geen optimaal rendement oplevert in vergelijking met grotere, meer winstgevende leningen.

5. Gebrek aan onderpand: MKB-bedrijven hebben vaak beperkte materiële activa die als onderpand kunnen worden verpand, waardoor het voor banken een uitdaging wordt om hun leningen adequaat af te dekken. Zonder voldoende onderpand kunnen banken terughoudend zijn met het verstrekken van leningen aan het MKB vanwege het verhoogde risico op wanbetaling. 

Samenwerking en transparantie: Sleutels tot succesvolle MKB-financiering

Het aanpakken van deze uitdagingen vereist een gezamenlijke inspanning van banken, beleidsmakers en MKB’s. Overheden kunnen ondersteunend beleid creëren, zoals leninggarantieprogramma’s of kredietverbeteringsprogramma’s, om de gepercipieerde risico’s voor banken te beperken.

Mkb-bedrijven kunnen daarentegen werken aan het verbeteren van hun financiële rapportage en transparantie om banken betere informatie te bieden voor risicobeoordeling. Over het algemeen is het bevorderen van een ecosysteem dat de groei van MKB’s stimuleert en tegemoetkomt aan de zorgen van banken, van cruciaal belang om de financiering van MKB’s te verbeteren. 

Verbreden van financiële horizonten

Daarnaast kunnen MKB-bedrijven kijken naar andere manieren om hun bedrijf te financieren. Factoring is bijvoorbeeld een zeer interessante oplossing om het werkkapitaal te vergroten. Het enige onderpand dat nodig is, zijn over het algemeen openstaande (verkoop)facturen die verkocht of verpand kunnen worden aan een factormaatschappij.

Gezien de huidige situatie waarin banken steeds terughoudender worden om MKB’s te financieren, moeten bedrijfseigenaren worden voorgelicht en geïnformeerd over waar en hoe ze andere manieren kunnen vinden om hun bedrijf te financieren. Het vinden en contracteren van een goede adviseur is daarom essentieel. Bekijk daarom onze onafhankelijke adviseurspagina.

Interessante artikelen

wat-is-factoring-in-een-stappenplan-uitleg
Wat is factoring?

Als ondernemer is het essentieel om een gezonde cashflow te hebben om te kunnen groeien en je bedrijf draaiende te houden. Factoring kan hierbij helpen. Maar wat is factoring precies en hoe werkt het?

Lees verder →