Het ontbreken van diversiteit in de Nederlandse financiële sector

Een kritische blik op de ondervertegenwoordiging van vrouwen en minderheden. De financiële sector in Nederland staat bekend om zijn gebrek aan diversiteit. Er is een ondervertegenwoordiging van vrouwen en etnische minderheden in leidinggevende posities. 

Deze blog is geïnspireerd door een  recente LinkedIn-post waarin een financieel adviseur MKB’ers uitnodigde om een lening aan te vragen met een foto van de adviseurs waarmee de aanvrager contact zou kunnen opnemen. Op de foto stonden 14 blanke mannen…, waardoor we ons in de eerste plaats afvroegen wie dit een goed idee vond, maar ook wat de staat van diversiteit in de Nederlandse financiële sector is. We hebben wat gegraven en hebben over de afgelopen jaren interessant materiaal en cijfers gevonden.

Gebrek aan diversiteit in de financiële sector in Nederland en Europa

De financiële sector in Nederland kenmerkt zich door een gebrek aan diversiteit. Ondanks inspanningen om de diversiteit te vergroten, ontbreekt het de industrie nog steeds aan vertegenwoordiging van vrouwen en etnische minderheden in leidinggevende posities.

De ondervertegenwoordiging van vrouwen in hogere financiële functies is wereldwijd een wijdverbreid probleem, en Nederland vormt daarop geen uitzondering. In 2019 was ongeveer 20% van de bestuursleden in de financiële sector vrouw en werd slechts 6% van de CEO-posities door vrouwen bekleed. Deze ongelijkheid is te wijten aan verschillende factoren, waaronder onbewuste vooroordelen en een gebrek aan flexibele werkregelingen die een beter evenwicht tussen werk en privéleven mogelijk maken.

Uit een stuk op de website van de NBA, Accountant.nl van september 2022 blijkt dat ook de grootste banken van Europa achterlopen met hun belofte om meer vrouwen op topposities te benoemen. De afgelopen twee jaar heeft geen enkele bank een vrouw de toppositie laten bekleden.

Dat blijkt uit een analyse uit 2022 van persbureau Bloomberg. In de afgelopen twee jaar is bijna de helft van de topbestuurders van de dertig grootste banken van Europa vervangen. Veel van Europa’s grootste banken hebben herhaaldelijk beloofd om de genderdiversiteit in hun senior management te vergroten. Ook voor investeerders en toezichthouders wordt het onderwerp steeds belangrijker. Maar wanneer er een vacature aan de top vrijkomt, blijven geldschieters mannen bevoordelen boven vrouwen.

Verbetering van diversiteit en inclusie in de financiële sector: Uitdagingen en oplossingen

Het gebrek aan etnische diversiteit in de financiële sector is ook een punt van zorg. In 2019 werd slechts 5% van de senior posities in de financiële wereld werd bekleed door mensen met een niet-westerse achtergrond. Dit gebrek aan vertegenwoordiging heeft niet alleen invloed op het vermogen van de sector om de uiteenlopende behoeften van zijn klanten te weerspiegelen, maar leidt ook tot een homogene cultuur die misschien niet de innovatie en creativiteit bevordert die nodig zijn om te concurreren op een wereldmarkt.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn organisaties in Nederland begonnen met het implementeren van initiatieven om diversiteit en inclusie op de werkplek te vergroten. Verschillende financiële instellingen hebben bijvoorbeeld doelstellingen op het gebied van diversiteit en inclusie ingevoerd en werken actief aan het verbeteren van de vertegenwoordiging van vrouwen en minderheden in hun organisaties. Sommige bedrijven bieden ook training en middelen om werknemers te helpen onbewuste vooroordelen te begrijpen en te bestrijden.

Ondanks deze inspanningen is de vooruitgang echter traag en moet er meer worden gedaan om een meer inclusieve financiële cultuur te creëren. De overheid kan bijvoorbeeld fiscale stimulansen geven aan bedrijven die aan diversiteits- en inclusiedoelstellingen voldoen, of bedrijven verplichten hun diversiteitsstatistieken openbaar te maken. Bovendien zouden organisaties mentorschap- en sponsorprogramma’s kunnen opzetten om ondervertegenwoordigde groepen te ondersteunen bij het bevorderen van hun carrière.

Overbruggen van de kloof: Voortouw nemen in diversiteit en inclusie in de Nederlandse financiële sector

Kortom, diversiteit en inclusie zijn essentieel voor het succes van de financiële sector in Nederland. Het gebrek aan vertegenwoordiging van vrouwen en minderheden in leidinggevende posities heeft niet alleen gevolgen voor het vermogen van de sector om de behoeften van zijn klanten te weerspiegelen, maar belemmert ook zijn concurrentievermogen en innovatie. Daarom is het van cruciaal belang voor organisaties, de overheid en brancheorganisaties om samen te werken om deze uitdagingen aan te gaan en een meer diverse en inclusieve financiële cultuur te creëren

Tenslotte, uit een recent onderzoek binnen ons eigen netwerk van financiële adviseurs is gebleken dat van alle mensen waarmee we werken, 98% van de adviseurs man is. En niets tegen hen. We hebben een zeer goede werkrelatie met hen allemaal, maar…. Iederéén is bij ons welkom en hoort volwaardig deel te kunnen nemen. Meld je aan bij ons zodat wij samen het voortouw kunnen nemen!

Interessante artikelen

Onbetaalde facturen innen

Als ondernemer is het innen van openstaande facturen essentieel voor het behouden van een gezonde cashflow. Helaas kan het innen van onbetaalde facturen soms een uitdaging zijn. Een stappenplan voor een succesvolle aanpak van het innen van onbetaalde facturen.

Lees verder →