Electromind

MARCEL HESP - CEO

“De mensen bij Boozt24 zijn zelf ook ondernemers, geen bankiers. Dat geeft je toch meteen vanaf het eerste gesprek meer vertrouwen dat je als ondernemer met toekomstplannen ook daadwerkelijk gehoord wordt.”

Electromind-marcel-hesp-portretfoto-2

Over Electromind

Electromind-logo

ElectroMind, gevestigd in Bladel is een elektrotechnisch bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de paneelbouw, waaronder verdeel- en besturingskasten. Het bedrijf ziet zichzelf meer als technische organisatie en niet als commercieel bedrijf. Engineering, bouwen en testen, in nauwe samenwerking met de klant om deze waar mogelijk te ontzorgen, dat is de bedrijfsfilosofie en tevens de kracht van het bedrijf dat ooit is voortgekomen uit Emotron en inmiddels al een ruim aantal jaren opereert binnen de markt van de paneelbouw als zelfstandige onderneming.

Electromind-marcel-hesp-portretfoto-1

Veel functies moeten invullen

“Onze zwakte is dat we eigenlijk moeten groeien om veel functies tegelijk in te kunnen vullen; (potentiële) klanten vinden ons soms te klein en beschouwen je dan als ‘instabiel’, in de zin van onvoldoende continuïteit”. Graag zou ElectroMind gaandeweg naar een dubbele personeelsbezetting willen gaan, dus is het bedrijf op zoek gegaan naar financieringsmogelijkheden. Banken zijn heel terughoudend met het verstrekken van leningen aan bedrijven die meer technisch dan commercieel denken. Een lening gekoppeld aan factoring is even geprobeerd en is weliswaar vrij gemakkelijk te regelen, maar door de relatief korte looptijd daarvan is er niet echt de ruimte voor de realisatie van langer lopende projecten. Hesp: “Leningen zijn tijdelijke oplossingen, eigenlijk alleen goed om te overleven als bedrijf.

blauwe-man-berg-met-vlag-uitdaging

Uitdaging

Aankloppen bij een bank voor een financiering als bedrijf na eerst te zijn verzelfstandigd en daarna te zijn geconfronteerd met een economisch slechte tijd is eigenlijk bij voorbaat al kansloos. Dit was waar ElectroMind tegenaan liep toen deze in Bladel gevestigde paneelbouwer het plan opvatte om te willen gaan groeien, om nog beter te kunnen doen waarin het bedrijf goed is: hoge kwaliteit verdeel- en besturingskasten bouwen, niet slechts in opdracht van de klant, maar in nauwe samenwerking daarmee, als technologiebedrijf, niet als commerciële onderneming. 

Tijdens haar zoektocht naar alternatieven voor financiering van de plannen kwam het bedrijf uiteindelijk terecht bij Boozt24. Al snel bleken deze alternatieve financier voor het MKB en het bedrijf ‘op eenzelfde golflengte te zitten’.

blauwe-man-lamp-oplossing

Oplossing

Een kredietfaciliteit bij Boozt24 bleek een gulden middenweg te zijn. Eigenlijk is het een soort factoring, maar dan niet per factuur maar over het gehele portfolio, het totale bedrag dat je factureert in tegenstelling tot provisie per factuur”. Goede kredietafspraken waren dan ook snel gemaakt en inmiddels loopt de gehele facturering via Boozt24, via hun nieuwe, geheel eigen systeem. Aanvankelijk kon ElectroMind lastig monitoren welke debiteur wel en welke niet had betaald, waardoor het kredietbedrag –gekoppeld aan de betalingsmoraal waarvoor de kredietnemer zelf verantwoordelijk is– voortdurend op en af ging. Dit is besproken met Boozt24 en daar snel opgepakt en opgelost.

Het resultaat

Paneelbouwer ElectroMind vindt bij Boozt24 sympathieke wijze van kredietverlening om groei te realiseren

“Hoe beter je draait als bedrijf en hoe beter je klanten betalen, hoe hoger de kredietfaciliteit en hoe groter dus de ruimte waarbinnen je als bedrijf kunt opereren”, zo vult Hesp aan, “en dat vind ik een prima passende financieringsmethode voor ons bedrijf. Boozt24 betekent voor ons bedrijf rust en perspectief”.
Electromind-marcel-hesp-portretfoto-3
Marcel Hesp
CEO

Lees ook onze andere cases

Portret-foto-michel-en-jasmijn
Groothandel
Kerna Luxury Stones

“Standaardzaken lopen geheel automatisch en alleen afwijkende zaken vragen wat aandacht, bijvoorbeeld een klant die betaalt zonder vermelding van het betalingskenmerk”

Lees verder »